QvID3P

QvID3P

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Apibrėžimai

„Partneris“ reiškia restoraną ar kitą paslaugų partnerį, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Luliada, ir kuris siūlo savo produktus ir pristatymo paslaugas, jei taikoma, per Eat it svetainę.

„Pirkimo sutartis“ reiškia sutartį dėl Partnerio produktų ir galimų pristatymo paslaugų pirkimo pagal Užsakymą. Užsakymų, pateiktų bet kokiu kitu Naudotojo mokėjimo būdu, atžvilgiu, Pirkimo sutartis tampa įpareigojančia sutartimi tarp Partnerio ir Naudotojo.

2. Eat it rekviazitai
Duomenų valdytojo rekvizitai:

 • IĮ Luliada
 • Buveinės adresas: Žemaitijos g. 30, LT-89153, Mažeikiai
 • Tel: +370 692 64762
 • el. paštas: info@eatit.lt

3. Eat it paslaugų aprašymas

 • 3.1. Eat it suteikia platformą, kurioje Naudotojas gali pirkti maisto produktus ir pristatymo paslaugas iš jo/jos pasirinkto Partnerio. Eat it taip pat parduoda pristatymo paslaugas Naudotojams, esantiems Lietuvoje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių.
 • 3.2. Partneriai informaciją apie savo produktus ir paslaugas pateikia Eat it platformoje, įskaitant informaciją apie meniu ir produktų kainas. Partnerio produktų ir paslaugų pirkimui ir pardavimui gali būti taikomos papildomos Partnerių sąlygos, kaip išdėstyta Eat it paslaugose.
  Pasirinkdamas Partnerio produktus ir paslaugas, kuriuos Naudotojas pageidauja pirkti iš Partnerio, Naudotojas pateikia įpareigojantį užsakymą pirkti produktus ir paslaugas iš Partnerio sąlygomis, kurios Naudotojui nurodomos Eat it paslaugoms prieš pateikiant užsakymą („Užsakymas“).
  Gavusi Užsakymą, Eat it perduos Užsakymo informaciją Partneriui. Kai Partneris priima Užsakymą ir Eat it Partnerio vardu pateikia Naudotojui užsakymo patvirtinimą, Naudotojas sudaro Pirkimo sutartį. Eat it Partnerio vardu pateiks Naudotojui kvitą (nebent reglamentavimas Naudotojo buvimo valstybėje reikalauja, kad Partneris kvitą Naudotojui pateiktų tiesiogiai).
  Naudotojams, esantiems Lietuvoje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių: kai Partneris priima Užsakymą ir Naudotojui yra pateiktas užsakymo patvirtinimas, šalia Pirkimo sutarties dėl Partnerio produktų pirkimo sudarymo su Partneriu, Naudotojas ar Klientas-Organizacija ir Eat it sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą dėl bet kokių pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė per Eat it paslaugą, pirkimo.
 • 3.3. Naudotojo pasirinktas Partneris paruoš (ir pristatys, jei pristatymo paslaugos buvo užsakytos) Užsakyme nurodytus produktus Naudotojui.
  Eat it Naudotojui nėra atsakingas ar įpareigotas dėl Partnerio tinkamo Pirkimo sutarties vykdymo. Naudotojams, esantiems Lietuvoje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių: Eat it yra atsakinga už pristatymo paslaugų, kurias Naudotojas užsakė iš Eat it pagal Užsakymą, kaip nurodyta šiose Paslaugų teikimo sąlygose, įvykdymą.
 • 3.4. Po to, kai Naudotojas pateikė Užsakymą, Naudotojas negali Užsakymo atšaukti. Jūs negalite atsiimti ar atšaukti Užsakymo dėl produktų ar pristatymo paslaugų, kai jau jį pateikėte.
  Prieš pateikdami Užsakymą dėl produkto ar paslaugos, Jūs turėtumėte atidžiai peržiūrėti savo pasirinkimą.

4. Naudotojo paskyros

 • 4.1. Kad galėtų naudotis Eat it paslaugomis, Naudotojas turi prisijungti naudodamasis Facebook prisijungimo paslauga. Taip suteikdamas Eat it savo ID numatomoms paslaugoms vykdyti. Naudotojas turi užtikrinti, kad bet kokie naudotojo ID duomenys ir lygiavertė informacija, reikalinga prieigai prie Naudotojo paskyros, būtų laikomi konfidencialiai ir naudojami saugiu būdu, neprieinamu trečiosioms šalims.
  Naudotojas gali turėti tik vieną asmeninę naudotojo paskyrą.
 • 4.2. Kilus įtarimams, kad bet kokiam pašaliniam asmeniui tapo žinomi Naudotojo naudotojo paskyros registracijos duomenys ar jis turi prieigą prie Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros, Naudotojas turi nedelsdamas apie tai informuoti Eat it. Naudotojas yra atsakingas už bet kokį naudojimąsi Eat it paslaugomis ir bet kokią veiklą iš Naudotojui priklausančios naudotojo paskyros.
 • 4.3. Tam, kad galėtumėte naudotis Eat it paslaugomis, Jūs turite pateikti Eat it galiojančios kredito kortelės ar kito mokėjimo būdo informaciją. Eat it nesaugo Jūsų mokėjimo priemonės informacijos, kadangi tai daro trečiasis asmuo-mokėjimo paslaugos teikėjas, kurį pasitelkia Eat it . Jūs sutinkate apmokėti visus pirkimus, kylančius iš Jūsų naudojimosi Eat it paslaugomis.
  Jūs privalote užtikrinti, kad kredito kortelės ir kita mokėjimo informacija, kurią Jūs pateikėte savo naudotojo paskyroje, būtų atnaujinama .
 • 4.4 Asmens duomenys
  • 4.4.1 Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Eat it paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
  • 4.4.2 Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomi produktai, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus amžiaus reikalavimus, vykdant pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintus produktus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Taisyklėse numatytos pirkimo ir pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Eat it paslaugomis.
  • 4.4.3 Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą, kuris pateikiamas prisijungus su Facebook prisijungimo paslauga.

5. Mokėjimai

 • 5.1. Naudotojas užsakyme nurodytą pirkimo kainą sumoka naudodamasis atitinkamu Eat it mokėjimo funkcionalumu. Naudotojo mokėjimo prievolė atsiranda pateikus Užsakymą per Eat it svetainę/platformą.
 • 5.2. Naudotojas gali įvykdyti šią mokėjimo prievolę tik naudodamasis atitinkamu internetiniu mokėjimo būdu, numatytu Eat it puslayje. Kai Naudotojas sumoka pirkimo kainą Eat it, Naudotojas įvykdo savo mokėjimo prievolę Partneriui.
 • 5.3. Mokėjimas bus automatiškai nuskaitytas nuo Naudotojo kredito kortelės vykdant Užsakymą. Kai tik Užsakymas pateikiamas per Eat it platformą, Eat it turi teisę Partnerio vardu atlikti lėšų rezervavimą Naudotojo kredito kortelėje. Eat it mokėjimų apdorojimui pasitelkia trečiąją šalį-mokėjimo paslaugos teikėją.

6. Eat it kreditai

 • 6.1. Eat it Naudotojai gali gauti Eat it kreditus, pvz., pakviesdami naujus naudotojus užsiregistruoti Eat it svetainėje. Naudotojas gali naudoti Eat it kreditus, kad gautų nuolaidą savo pirkimams Eat it paslaugoms.
 • 6.2. Eat it gali vienašališkai nustatyti sąlygas, taikytinas Eat it kreditų suteikimui, naudojimui ir galiojimui.
 • 6.3. Bet kokie užsiregistravimo premijiniai kreditai gali būti panaudoti tik vieną kartą.
 • 6.4. Eat it kreditai negali būti iškeisti į grynuosius pinigus.
 • 6.5. Eat it kreditai bus panaikinti, jei Eat it nustato, bet kokį piktnaudžiavimą Eat it kreditais, arba įtaria ar nustato, kad Eat it kreditai buvo suteikti neteisingais pagrindais. Tokiais atvejais Eat it pateikia sąskaitą sumai, kuri buvo sumokėta panaudojant tokius Eat it kreditus ar žetonus.

7. Užsakymo pristatymas

 • 7.1. Jei Naudotojas užsisako Užsakymo pristatymą per Eat it paslaugas, Užsakymas bus pristatytas į vietą, kurią Naudotojas patvirtino Eat it svetainėje/platfotmoje. Naudotojas taip pat turi pateikti Eat it patvirtintos vietos gatvės adresą. Pristatymo paslaugas Naudotojui teikia Partneris. Naudotojams, esantiems Lietuvoje ir ryšium su maisto produktais, nupirktais iš tam tikrų Partnerių: pristatymo paslaugas Naudotojui teikia Eat it.
 • 7.2. Naudotojui turi turėti galimybę prisiskambinti telefono numeriu, kurį Naudotojas nurodė užsakant paslaugą. Jei Naudotojo nurodytu telefono numeriu prisiskambinti galimybės nėra, Eat it arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.
 • 7.3. Naudotojas gali pateikti užsakymą, kuris bus pristatytas kaip įmanoma greičiau (standartinis pristatymo būdas), arba pateikti išankstinį užsakymą pasirinkęs norimą pristatymo laiką.
 • 7.4. Standartinio pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti Užsakymo metu nurodytoje ir patvirtintoje vietoje, nuo Užsakymo pateikimo iki Užsakyme nurodytų produktų gavimo.
  Jei Naudotojo nėra jo/jos patvirtintoje vietoje per penkias minutes nuo užsakytų produktų pristatymo atvykimo ir Naudotojas neatsako po dviejų pristatymą atliekančio kurjerio bandymų susisiekti, Eat it arba Partneris gali atšaukti pristatymą ir iš Naudotojo gali būti pareikalauta sumokėti visą Užsakymo kainą.
 • 7.5. „Išankstinio užsakymo“ pristatymo pasirinkimas: Naudotojas privalo būti patvirtintoje vietoje prieš dešimt minučių nuo išankstinio užsakymo pristatymo laiko iki pristatymo momento, kad galėtų atsiimti Užsakymą.

8. Užsakymo paėmimas ir atsiėmimas Partnerio pardavimo vietoje

 • 8.1. Jei Naudotojas neužsakė Užsakyme nurodytų Partnerio produktų pristatymo, bet nurodė atsiėmimą Partnerio pardavimo vietoje, produktus galima atsiimti Partnerio pardavimo vietoje, kurią Naudotojas pasirinko ryšium su Užsakymu. Naudotojas gaus atskirą elektroninį patvirtinimą, kai produktai yra paruošti atsiėmimui. Partneris arba Eat it gali nustatyti Naudotojo tapatybės nustatymo sąlygas atsiimant Užsakyme nurodytus produktus.
 • 8.2. Partneris užsakytus produktus laiko 60 minučių po to, kai Partneris pranešė Naudotojui, kad Užsakymas paruoštas atsiėmimui. Tačiau šis įsipareigojimas yra apribotas konkretaus Partnerio pardavimo vietos darbo valandomis ir Užsakymas turi būti atsiimtas iki minėtos Partnerio pardavimo vietos uždarymo laiko.

 

9. Laiko skaičiavimai
 
 • 9.1. Bet koks pristatymo laikas ar atsiėmimo laikas ar kitas apskaičiuotas laikas, kurį Naudotojui pranešė Partneris arba Eat it, yra tik apytikslis laikas. Nėra garantijos, kad Užsakymas bus pristatytas ar jį bus galima atsiimti ar vartoti nurodytu laiku.
  Produktų pristatymo laikui įtakos taip pat gali turėti veiksniai, tokie kaip eismo spūstys, piko valandos ir oro sąlygos.

10. Intelektinės nuosavybės teisės

10.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į arba susijusios su Eat it paslaugomis ir su tuo susijusi dokumentacija bei visos jos dalys ir kopijos išlieka išimtinai suteiktomis Eat it ir yra išimtinė bei išskirtinė jų nuosavybė.
„Intelektinėsnuosavybės teisės“ reiškia autorių teises ir gretutines teises (įskaitant teises į duomenų bazę ir katalogą bei teises į fotografijas), patentus, naudinguosius modelius, teises į dizainą, prekės ženklus, firminius pavadinimus, komercines paslaptis, praktinę patirtį (know-how) ir bet kokią kitą registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių formą.

 • 10.2. Šios Paslaugų teikimo sąlygos nesuteikia Naudotojui jokių Intelektinės nuosavybės teisių į Eat it paslaugas ir visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šiuo dokumentu, išsaugo Eat it ir jos subrangovai.
 • 10.3. Eat it nebus atsakingas už jokį tyrimą, gynybą, išsprendimą ar įvykdymą jokios pretenzijos, kad Eat it svetainė/platforma ar Jūsų naudojimasis ja pažeidžia kokią nors trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisę.

11. Papildomos „Eat it paslaugų“ naudojimosi nuostatos

 • 11.1. „Eat it paslaugos“ yra prieinamos tik 18 metų amžiaus ar vyresniems asmenims.
 • 11.2. Naudodamasis Eat it paslaugomis Naudotojas turi laikytis visų taikytinų taisyklių ir nuostatų, įskaitant alkoholio ir tabako pirkimą. Tiek, kiek alkoholio pristatymas valstybėje, kurioje yra Naudotojas, prieinamas, pristatyti Naudotojui alkoholinius gėrimus gali būti atsisakyta, jeigu jis/ji Užsakymą pristatančiam Eat it partneriui-kurjeriui negali pateikti galiojančio tapatybės dokumento su nuotrauka, įrodančio, kad Naudotojas yra mažiausiai 18 metų amžiaus.
  • 11.2.1 Eat it neprekiauja alkoholiniais gėrimais, tačiau Pirkėjas turi galimybę užsakyti alkoholinius gėrimus iš kitų, jais prekiaujančių, ūkio subjektų, pasinaudodamas Eat it funkcionalumais.
   Tokiu atveju Pardavėjas gali suteikti alkoholinių gėrimų pristatymo paslaugą alkoholinių gėrimų pardavėjams – pristatyti užsakytus alkoholinius gėrimus iš jais prekiaujančių parduotuvių, veikdamas kaip už pristatymą atsakingas kurjeris.
   Alkoholinių gėrimų įsigijimo atveju pardavėju laikomas konkretus licencijuotą mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdantis subjektas, iš kurio valdomos fizinės prekybos vietos alkoholinius gėrimus išsirinko ir užsisakė Pirkėjas.
  • 11.2.2 Energinius gėrimus visais atvejais turi teisę užsisakyti ir atsiimti tik ne jaunesni nei 18 m. asmenys. Alkoholinius gėrimus visais atvejais turi teisę užsisakyti ir atsiimti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.
  • 11.2.3 Alkoholinių gėrimų prikimo ir pardavimo atveju atveju, atskiros aiškiai nurodytos šių Taisyklių nuostatos taikomos santykiams tarp Pirkėjo ir alkoholinių gėrimų pardavėjo – trečiojo asmens.
  • 11.2.4 Kai naudojantis Eat it funkcionalumais iš trečiųjų asmenų užsakomi alkoholiniai gėrimai (kuriuos įsigyti (užsakyti, atsiimti) turi teisę tik ne jaunesni nei 20 metų, neapsvaigę nuo alkoholio asmenys), Sutartis tarp Pirkėjo ir alkoholinius gėrimus parduodančio trečiojo asmens dėl alkoholinių gėrimų pirkimo ir pardavimo laikoma sudaryta alkoholinius gėrimus parduodančio trečiojo asmens, turinčio teisę vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais, licencijuotos prekybos vietos adresu nuo to momento, kai pristatymo paslaugą teikiantis Eat it kurjeris produktų pristatymo metu patikrina ir nustato, kad Pirkėjas ir/ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti ar atsiimti tokius užsakytus produktus (be kita ko, patikrina Pirkėjo (ar kito produktus Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentą, įvertina blaivumą, alkoholio pristatymo datą ir laiką ir kt.).
  • 11.2.5 Kurjeriui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų alkoholinių gėrimų ar kitų specialiai reguliuojamų produktų, sutartis dėl alkoholinių gėrimų ar tokių kitų produktų laikoma nesudaryta, šie produktai Pirkėjui (ar kitam produktus Pirkėjo adresu siekiančiam atsiimti asmeniui) nėra perduodami ir jų kaina nei jų pristatymo kaina nėra grąžinama Pirkėjui – tokia kaina laikoma bauda, kompensuojančia minimalius nuostolius už Taisyklėse išdėstytos sutarties pažeidimus. Jei tokiu atveju Eat it teikia tik kurjerio (pristatymo) paslaugą, Eat it taip pat turi teisę Pirkėjui negrąžinti ir pristatymo mokesčio ir/arba reikalauti atsiskaityti už produktų grąžinimą (grąžinimo kaina bet kuriuo atveju ne mažesnė, nei pristatymo kaina).
 • 11.3. Eat it nuolat tobulina Eat it paslaugas ir Eat it gali iš dalies ar visiškai pakeisti ar pašalinti įvairias Eat it paslaugų dalis, įskaitant Eat it paslaugų prieinamas funkcijas, produktus ir Partnerius.
 • 11.4. Naudodamasis Eat it paslaugomis Naudotojas gali susidurti su turiniu ar informacija, kuri gali būti netiksli, nepilna, pavėluota, klaidinanti, nelegali, įžeidžianti ar kitaip žalinga. Eat it paprastai neperžiūri Partnerių pateikto turinio. Eat it nėra atsakinga už trečiosios šalies (įskaitant Partnerius) turinį ar informaciją ar bet kokią žalą, kylančią kaip jos naudojimo ar rėmimosi ja rezultatas.
 • 11.5. Jūs arba Klientas esate atsakingas už bet kokių įrenginių ar įrangos (tokios kaip telefonai) įsigijimą ir palaikymą bei ryšius, reikalingus prieigai prie Eat it paslaugų ir naudojimuisi jomis, ir visus su tuo susijusius mokesčius.
 • 11.6. Naudotojas negali:
  (i) naudotis ar bandyti naudotis kito asmens asmenine Eat it paskyra ir/ar prieiti prie kito asmens asmeninių mokėjimo duomenų ar naudotis kito asmens asmeninėmis mokėjimo kortelėmis naudojantis Eat it paslaugomis be tokio kito asmens sutikimo;
  (ii) kopijuoti, keisti ar kurti Eat it paslaugas ar bet kokios susijusios technologijos išvestinius kūrinius;
  (iii) taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti, dekonstruoti, dešifruoti arba kitaip bandyti gauti Eat it paslaugų ar bet kokios susijusios technologijos pirminį programos kodą ar bet kurią jo dalį;
  (iv) pašalinti bet kokius Eat it paslaugų esančius pranešimus apie autorių teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises;
  (v) pašalinti, uždengti ar padaryti neaiškią bet kokią reklamą, patalpintą Eat it svetainėje/platfotmoje;
  (vi) rinkti, naudoti, kopijuoti ar perduoti bet kokią iš Eat it paslaugų gautą informaciją be Eat it sutikimo;
  (vii) naudoti botus ar kitus automatizuotus metodus naudojimuisi Eat it;
  (viii) sukurti Eat it paskyrą naudodamasis netikra tapatybe ar kito asmens tapatybe;
  (viii) ar prieiti prie Eat it paslaugų kitaip nei per Eat it aiškiai suteiktas sąsajas, tokias kaip Eat it svetainė/platforma.
 • 11.7. Eat it turi teisę nedelsiant pašalinti Naudotoją iš Eat it svetainės/platformos ir/ar atsisakyti ar atšaukti bet kokius Užsakymus iš Naudotojo, jei:
  (i) Naudotojas piktnaudžiauja Eat it paslaugomis ar sukelia bet kokios žalos ar nuostolių naudojimuisi Eat it paslaugoms ar Partneriams, ar Eat it, ar Eat it darbuotojams
  (ii) Eat it turi pagrįstą įsitikinimą esant Naudotojo apgaulingų veiksmų naudojantis Eat it paslaugomis
  (iii) Naudotojas pateikia fiktyvų Užsakymą (pavyzdžiui, neapmokėdamas arba nebūdamas pristatymo ar atsiėmimo vietoje, kad gautų Užsakymą) arba kitaip nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų;
  (iv) esama pagrįstos abejonės dėl Užsakymo teisingumo ar tikrumo. Jei Eat it atšaukia Užsakymą, kuris jau yra apmokėtas, Eat it turi pervesti tą sumą į tą pačią naudotojo sąskaitą ar į paskyrą, kaip ta, iš kurios Naudotojas atliko mokėjimą.
 • 11.8. Apie Naudotojus surinktų asmens duomenų valdytojas yra Eat it, nebent nurodyta kitaip. Eat it, bet kokius iš Naudotojo surinktus asmens duomenis tvarko pagal Eat it privatumo taisykles.
 • 11.9. Naudodamasis Eat it svetaine ar Eat it paslaugomis Naudotojas privalo laikytis taikytinų trečiosios šalies sutarties sąlygų.
 • 11.10. Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad
  (i) jis/ji nėra valstybėje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas ar kuri JAV vyriausybės buvo įvardinta kaip „terorizmą palaikanti“ valstybė;
  (ii)ir jis/ji nėra įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar apribotų šalių sąrašą.

12. Terminas ir nutraukimas

 • 12.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja kaip įpareigojantis susitarimas tarp Eat it ir Naudotojo iki kito pranešimo tol, kol Naudotojas naudojasi Eat it paslaugomis.
 • 12.2. Naudotojas bet kuriuo metu gali nutraukti naudojimąsi Eat it paslaugomis. Eat it bet kuriuo metu gali nutraukti Eat it paslaugų teikimą visam laikui ar laikinai.

13. Skundai

 • 13.1. Prašome atkreipti dėmesį, kad Eat it paslaugos, bet kuriuo metu gali būti pertraukta ar nutraukta visam laikui. Eat it paslaugos taip pat gali būti laikinai sustabdyta. Nesinaudokite Eat it paslaugų jokių duomenų atsarginėms kopijoms. Stengiamės jums suteikti savo platformą/svetainę ir paslaugas (įskaitant naujas ir/arba laikinas paslaugas, kaip bekontakčiai pristatymai, pristatymai naudojant naujas technologijas ar naujų produktų kategorijų pristatymai) laiku ir be klaidų, tačiau Eat it nesuteikia jokių garantijų dėl Eat it paslaugų , jos ypatybių ar bet kurios Eat it siūlomos paslaugos patikimumo, funkcionalumo, savalaikiškumo, kokybės ar tinkamumo. Eat it negarantuoja ir nežada nieko, kas nėra aiškiai nurodyta šiose sąlygose.
 • 13.2. Partneris yra įsipareigojęs paruošti Užsakymą pagal Naudotojo užsakytas savybes ir per Eat it paslaugų nurodytą laiką. Jei yra kokių nors Užsakymo (pristatymo) trūkumų, Naudotojas gali susisiekti arba su Partnerio vardu veikiančiu Eat it klientų aptarnavimu per taikomojoje programoje įdiegtą klientų palaikymo pokalbių funkciją ar adresu support@eatit.lt, arba tiesiogiai su Partneriu.
 • 13.3. Tik Partneris yra atsakingas už bet kokius Užsakymo turinio ir paruošimo defektus ar kitus Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus.
 • 13.4. Naudotojas, nustatęs Pirkimo sutarties vykdymo trūkumus, turi nedelsdamas pateikti bet kokius skundus Eat it arba Partneriui, aiškiai aprašydamas minėtus trūkumus.

14. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

 • 14.1. Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.
 • 14.2. Jeigu Jūs esate vartotojas, prašome atkreipti dėmesį, kad iš Jūsų negali būti atimtos teisės, kurias Jums suteikia Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės privalomi vartotojų apsaugos įstatymai.
 • 14.3. Ginčai, kylantys iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, sprendžiami Telšių apygardos teisme, tokiu atveju minėti ginčai sprendžiami Naudotojo buvimo valstybės kompetentinguose teismuose. Tačiau vartotojas visuomet gali pradėti teisminį procesą savo nuolatinės gyvenamosios vietos kompetentingame teisme. Jeigu Jūs esate Naudotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta ES, ginčams išspręsti Jūs ir Eat it taip pat gali pasinaudoti EGS platforma, kurią valdo Europos Komisija. Šią platformą galima rasti adresu ec.europa.eu/odr. Ginčą taip pat galite perduoti vartotojų ginčų tarybai ar kitai atitinkamai neteisminei institucijai savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

15. Pakeitimai

 • 15.1. Šios Paslaugų teikimo naudotojui sąlygos gali būti keičiamos.
 • 15.2. Eat it pakeistas Paslaugų teikimo naudotojui sąlygas skelbia Eat it interneto svetainėje ir informuoja Naudotoją, kad Eat it Paslaugų teikimo sąlygos buvo pakeistos per Eat it palaugų platformą/svetainę arba elektroniniu laišku, išsiųstu elektroninio pašto adresu, kurį Naudotojas nurodė Eat it platformoje. Jei Naudotojas nesutinka su bet kokiomis pakeistomis Eat it Paslaugų teikimo sąlygomis, jis/ji turi nutraukti naudojimąsi Eat it paslaugomis.

16. Perleidimas

 • 16.1. Eat it turi teisę perleisti visas ar bet kurias savo teises ar pareigas pagal šį dokumentą, visiškai ar iš dalies, filialui ar teisių perėmėjui ar jo verslo turto, susijusio su Eat it paslaugomis, pirkėjui ar įgijėjui be išankstinio Naudotojo sutikimo.
 • 16.2. Naudotojas neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti jokių savo teisių ar pareigų pagal šį dokumentą.

17. Informacija apie produktus, jų kokybė, tinkamumo naudoti terminas

 • 17.1 Pardavėjas atsako už Eat it internetinėje svetainėje/platformoje užsakytų produktų pardavimą Pirkėjui, jų tinkamą pristatymą, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 • 17.2 Eat it svetainėje/platformoje siūlomų įsigyti produktų savybės pateikiamos parduotuvėje skelbiamuose produktų aprašymuose, kuriuos skelbia Eat it, tačiau parengia ir pateikia tretieji asmenys, valdantys fizines mažmeninės prekybos vietas, kuriose parduodami produktai. Atsakomybę už savo parengtus aprašymus ir už parduodamų produktų kokybę, juose nurodytą informaciją, įskaitant informaciją apie produktų savybes (jos teisingumą, tikslumą, išsamumą, tinkamą pateikimą, atitikimą kitiems teisės aktų reikalavimams) maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atsako fizines mažmeninės prekybos vietas, iš kurių Eat it kurjeriai surenka ir Eat it nuperka produktus, valdantys juridiniai asmenys, taip pat tokių produktų gamintojai ir (arba) importuotojai. Pardavėjas teikia platformą aukščiau nurodytai informacijai skelbti, atsako už produktų tinkamą surinkimą ir įsigijimą, formuluojamų užsakymų apskaitą, užsakymų įvykdymą/pristatymą.
 • 17.3 Alkoholinių gėrimų pardavėjais visais atvejais laikomi ir alkoholinių gėrimų užsakymo atveju visas pardavėjo pareigas ir teises turi bei pardavėjo garantijas teikia tik fizines mažmeninės prekybos vietas, turinčias licencijas prekiauti alkoholiniais gėrimais, valdantys juridiniai asmenys. Eat it šiuo atveju atsako tik už tinkamą pristatymo paslaugos suteikimą.
 • 17.4 Pardavėjas Eat it neatsako, jei Eat it platformoje internete demonstruojami produktai savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realių pristatytų produktų dėl neatitikimų informacijos perdavimo procese – pavyzdžiui, Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
 • 17.5 Jei Pardavėjas (ar fizines mažmeninės prekybos vietas, kuriose parduodami Pirkėjo užsakyti produktai, valdantys juridiniai asmenys) nenurodo specialaus produktui taikomo kokybės garantijos termino, tokiam produktui galioja garantija, numatyta taikytinuose teisės aktuose.
 • 17.6 Jei taikytini teisės aktais nustato tam tikrų produktų tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas tokius produktus parduoda/pristato Pirkėjui taip, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę pasinaudoti tokiais produktais iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

18. Pirkėjo teisė grąžinti produktus

 • 18.1 Pirkėjas turi teisę grąžinti produktus (atsisakyti Eat it svetainėje/platformoje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties), jei nuo norimo grąžinti produkto pristatymo dienos nėra praėję daugiau, nei 14 kalendorinių dienų, ir jei nėra taikomi Taisyklių 19.2 – 19.5 punktuose ar teisės aktuose numatyti prekių grąžinimo/sutarties atsisakymo ribojimai.
 • 18.2 Grąžinti kokybiškų produktų (atsisakyti Eat it svetainėje/platformoje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties) neturi teisės Pirkėjai, kurie negali būti laikomi vartotojais pagal taikytinus vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus t.y., juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, įsigyjantys produktus verslo, komerciniams, profesiniams poreikiams (perkantieji produktus ne asmeniniam/šeimos naudojimui, ne panaudojimui savo namų ūkyje).
 • 18.3 Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei tokie produktai patenka į teisės aktuose apibrėžtas išimtis (jei pagal taikytinus teisės aktus pardavėjas neprivalo priimti tokių grąžinamų produktų, arba jei dėl tokių produktų įsigijimo sudarytos nuotolinės sutartys negali būti pirkėjų nutrauktos be priežasties Taisyklėse nurodyta tvarka).
  Pavyzdžiui, Eat it neprivalo priimti grąžinamų kokybiškų:
  • 18.3.1 greitai gendančių produktų, taip pat produktų, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • 18.3.2 produktų, kurie buvo parduoti supakuoti, bet po pristatymo buvo išpakuoti ir yra netinkami grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, daugumos kosmetikos priemonių ir pan.);
  • 18.3.3 vaizdo ar garso įrašų nei programinė įrangos, jei ji buvo parduota supakuota, bet po pristatymo buvo išpakuota;
  • 18.3.4 periodikos: laikraščių, periodinių leidinių, žurnalų.
 • 18.4 Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei jie po pristatymo buvo naudojami, yra sugadinti, praradę prekinę išvaizdą (įskaitant, jei nuimtos ir/ar pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), praradę vartojamąsias savybes. Pirkėjas, norėdamas grąžinti produktą, turi užtikrinti, kad jis bus grąžintas originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatytas, su visais pristatant pateiktais dokumentais ir priklausiniais.
 • 18.5 Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei yra praleisti Taisyklėse ir/ar teisės aktuose nustatyti grąžinimo terminai.
 • 18.6 Jei Pirkėjas nori grąžinti produktus dėl netinkamos kokybės:
  • 18.6.1 nekokybiškas greitai gendančias prekes (maistą ir gėrimus, kurių galiojimo terminas trumpas, kuriems gamintojas yra nustatęs specialų temperatūrinį rėžimą) – Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui pranešimą apie grąžinimą Taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau, nei per 72 val. nuo tokio netinkamos kokybės produkto pristatymo momento;
  • 18.6.2 nekokybiškas ne greitai gendančias prekes – galima grąžinti teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka (jei gamintojas ar tretysis asmuo, kurio fizinėje mažmeninės prekybos vietoje Eat it kurjeris surinko produktus, nenustato vartotojui palankesnio nei teisės aktuose numatytasis rėžimo).
 • 18.7 Norėdamas grąžinti pristatytą produktą, Pirkėjas pateikia grąžinimo prašymą el. paštu info@eatit.lt., nurodydamas produktą, užsakymo numerį, pristatymo datą. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti ir kitą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkėjo teisių įgyvendinimui užtikrinti, įskaitant, paprašyti užpildyti specialias prašymų formas. Gavęs prašymą grąžinti produktą, Pardavėjas pateiks Pirkėjui pranešimą apie užklausos gavimą.
 • 18.8 Pateikęs pagrįstą prašymą dėl produkto grąžinimo, Pirkėjas ne greitai gendantį produktą privalo jį grąžinti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, greitai gendantį produktą – per 72 valandas, jei Pardavėjas nenurodo ilgesnio termino. Konkretų produkto perdavimo laiką ir vietą Pirkėjas derina su Eat it atstovu, kuris pateikus grąžinimo prašymą su Pirkėju susisiekia jo nurodytais kontaktais.
 • 18.9 Kokybiškų produktų grąžinimo išlaidas, kurios bet kuriuo atveju yra ne mažesnės, nei jų pristatymo kaina, padengia Pirkėjas. Nekokybiškų produktų grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas
 • 18.10 Už Pirkėjo tinkamai priimtus, bet vėliau grąžinamus produktus sumokėta kaina, o taip pat produkto pristatymo išlaidos, jei jos grąžintinos pagal Taisyklių 12.9 punktą, grąžinami Pirkėjui per 14 darbo dienų, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.

19. Pretenzijos

 • 19.1 Pirkėjai skatinami bet kokias pretenzijas dėl šių Taisyklių vykdymo, spręsti gera valia draugiškų derybų metu, apie savo nusiskundimus informuojant el. paštu info@eatit.lt
 • 19.2 Jei Pirkėjui ir Pardavėjui taikiai sutarti nepavyksta per 14 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), į jos teritorinius padalinius arba užpildyti prašymo formą nuotoliniu būdu, EGS platformoje esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

QvID3P